måndag 17 december 2018

Hur hänger kött och miljö ihop?

Innan vi blev vegetarianer hade vi dålig koll på hur köttätande kunde vara så dåligt för miljön. Det där om att kossor pruttar metangas hade vi ju hört men det låter ju som ett skämt och inte så himla allvarligt. Kött har ju vi människor alltid ätit. Och ärligt talat var vi väl inte så intresserade av att hitta någon anledning till att inte fortsätta med det.

När vi började inse att vi kunde äta lika gott och må minst lika bra av att äta vegetariskt blev vi mer mottagliga för att ta till oss av miljöproblemen som köttindustrin bidrar till.


Här är några snabba fakta som förklarar lite hur kött och miljö hänger ihop:

- Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 45% sen 1990 och dubblerats sen 70-talet och en stor del av köttet (ca. 50% av allt nötkött) är inte svenskproducerat.

- Köttindustrin är ineffektiv; djuren matas med foder som odlas på mark som skulle kunna användas till att föda många fler människor....

- ....dessutom skövlas mark (tex. regnskogar) för att odla foder vilket i sin tur påverkar den biologiska mångfalden.

Största delen av vår jordbruksmark används till djurfoder. Därför tar en helt växtbaserad kost bara upp en femtedel så mycket mark jämfört med en svensk genomsnittskost. (Källa: Naturskyddsföreningen)

- Djurproduktion står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. (Källa: Jordbruksverket)

- Antalet nötkreatur i Sverige har halverats sen 1937 samtidigt som antalet nötkreatur i världen ökat med ca. 65%. (Källa: Jordbruksverket och Jordbruket i siffror)


WWFs Living Planet Report 2018 som granskar tillståndet på planeten visar att bestånden av vilda ryggradsdjur som kartlagts i drygt 16 000 populationer har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjedelar av världens bestånd av däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur att vara borta om några få år. Enbart jordbrukets utbredning hotar över 60 procent av arterna.


Från WWF Living Planet Report 2018

Enligt forskarnätverket Global Footprint Network lever genomsnittsmänniskan som om vi hade 1,7 jordklot och vi svenskar som om vi hade tillgång till 4 jordklot. (Källa: WWF)

Vi har bara ett. 

WWF:s rapport Living Planet Report 2018
WWF:s köttguide
Kött och klimat på Jordbruksverkets hemsida
Konsumtion och förbrukning av kött från Jordbruksverkets hemsida

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar