fredag 19 december 2014

Lucka 19 - Rillning

Varför rillar man?
Syftet med att lägg rill är att skapa en struktur under skidan så att vattnet lättare kan transporteras bort.

Olika mönster på rillar
Självklart så finns det inte bara en rill att välja på. I princip alla vallamärken har olika rillers att välja på med olika guider om när man ska ha vilken. Det finns olika mönster på rillarna, de vanligaste är julgransmönster och rak linje. När man valt vilket mönster man ska ha (kanske båda) så ska man bestämma hur grovt mönstret skall vara, alltså hur tätt linjerna sitter. Generellt kan man säga att ju varmare och blötare snö det är desto grövre struktur ska man ha och desto viktigare blir det att rilla.

En rill med rakt mönster och en med "julgran"

Skärande och tryckande rill
Man kan också välja om man ska ha en skärande riller eller en tryckande rill. Skillnaden är att med den skärande så skär man strukturen och antagligen kommer man skära så hårt i belaget så att man måste slipa om skidorna om man ska ha en ny struktur på dem efteråt. Med en tryckande rill trycker man ner strukturen i belaget och man behöver inte slipa om dem, en vanlig vallning räcker för att få bort strukturen.

Erik Wickströms skidor med 2.0 mm skärande rill.
Foto taget från: http://erikwickstrom.se

Tryckande rill på skidor

Detta var lite kort om rillning. Det bästa sättet att få reda på vilken som är bäst är såklart att testa själv. Värt att nämna är att det är ytterst få gånger som man inte tjänar på att rilla och man förlorar ytterst sällan på att rilla (förutsatt att man väljer rätt rill).

Kör hårt!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar