tisdag 16 december 2014

Lucka 16 - Stakning med frånskjut

Då var det dax för växel tre i klassik åkning: Stakning med frånskjut. Även med denna teknik har vi fått hjälp av Minatti för att kunna beskriva den bättre!

Stakning med frånskjut cyklen:
Kroppstyngden är på vänster ben, vänster foten är framskjuten längre fram än höger foten för att man ska hinna få tryck med hela foten. Armarna är bakom kropp. Samtidigt som du trycker ner vänsterskidan i snön och får fäste pendlar du fram med båda armarna.

Vänsterbenet har pendlat bakåt, tyngden är på högerbenet och höften är hög och roterad. Armarna är uppdragna precis som i ett staktag.

Precis som i stakning trycker du dig framåt med bålen och armarna pendlar bakåt samtidigt som vänster skida åker fram igen.

Teknikbeskrivning:
Precis som diagonalåkningen är tyngdöverföringen en stor del av stakning med frånskjut. Själva frånskjutet har samma princip som frånskjutet i diagonalsteget. Man ska trycka tidigt, med hela foten och man ska trycka explosivt.

Överkroppsarbetet är väldigt likt stakningen. Skillnaden är framåtpendling med armarna som är snabbare och kraftfullare. Pendlingen kan jämföras som om man ska hoppa jämfota och man riktigt tar sats med armarna för att komma så långt som möjligt.

Vanliga fel + tips för stakning med frånskjut:
  • Timingen mellan armar och ben stämmer inte. När armarna är framme ska benet vara bak. En bra övning som hjälper att hitta timingen är att stå stilla och öva pendlingen utan att åka.
  • Man lyfter bak skidan istället för att trycka ner den i snön och få fäste. Lyfter man bak skidan så får man ingen effekt av frånskjutet, man ska verkligen trycka ner den så att man får fäste. Att flytta fram foten innan man trycker ner den hjälper otroligt mycket.  
  • Man glider inte tillräckligt länge. Man ska försöka att glida i både ytter och innerläget av rörelsen. Det gör att man får vila mer och man hittar timingen lättare. 
Här är ett par bra videos från Skidioteket där lars Ljung hjälper kommer med ett och annat tips.

En bra övningar för stakning med frånskjut är att köra utan stavar, man kan helt enkelt inte ta sig framåt om man inte får fäste. Man kan lätt bygga på denna övningen genom att åka brantare, åka snabbt utför, öva på att glida så länge man kan. En övning för att känna hur stor betydelse framåtpendlingen har är att ha någon form av tyngd i varje hand (typ stenar), då känner man tydligt hur pendlingen ska vara och hur viktigt det är att pendla hela vägen bakifrån.  

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar